Avgifter/Fakturor

Avgifter/fakturor 2023

Uppdateras inom kort

Avgifter/fakturor 2022:

Faktura utskickad i Februari = Arrende 5,15 kr/kvm tomt + 569:- för allmänna ytor samt 400:- för betalning av föreningens lån till Koloniträdgårdsförbundet.

Faktura för årsavgift till föreningen som ska täcka driftskostnader under året = skickas ut efter Årsmötet 2022-04-23.

Faktura för eventuella nycklar (dusch, parkering, tvättmaskin) faktureras på samma faktura som årsavgift, alternativt swish/kontant till föreningen.

Övriga avgifter: Swish eller inbetalning via bankgiro (ange alltid koloni Nr i meddelandet)

.

Förklaring av avgifter/fakturor 2021:

Faktura 2000:- utskickad i februari = Extra debitering för avloppsarbetet.

Faktura utskickad i maj = Arrende, olika belopp beroende hur många kvm tomt. +473:- för allmänna ytor.

Faktura 2800:- = Årsavgift till föreningen som ska täcka driftskostnader.

Faktura 1400:- = Extra debitering för avloppsarbete.

Faktura 400:- = Betalning av förenings lån till Koloniträdgårdsförbundet (400:- per år och koloni i 5 år)