Nyheter

Nu när vi går in i vintersäsong tänk på att titta till era stugor med jämna mellanrum.
Tänk också på att polisanmäla alla inbrott och skadegörelse

Avstängning av vatten, borttagning av ogräs parkeringsområdet.
( Tryck på länken )

Containern tas bort vecka 45

Nya arrendekontrakt – alla medlemmar ska signera nytt kontrakt

Styrelsen har öppet kontor efter alla arbetspliktsdagar under hösten samt efter hösmötet i oktober

Mer information – Tryck på länk

.

Arbetsplikt 2022 (tryck på länk)

Arbetsplikt 2022: 9/4, 14/5, 18/6, 27/8, 17/9, 29/10

.

Summering av Trädgårdsrundan 2022 – (Tryck på länk)