Nyheter

Sommarmöte 2023-07-02 klockan 10.00 – Reservera tiden redan nu, mer information kommer.

Till Arbetsplikten: Plantering av ”taggiga buskar” runt området

Har Ni ”taggiga buskar” som Ni vill bli av med, ta med de till nästa arbetsplikt (det finns hinkar med vatten att sätta dem i) så vi kan plantera ut de vid vissa ställen runt det yttre staketet.

Kommunen årliga besiktning på Närlunda Koloniområde utfördes 2023-05-25.

Summering av MEX:

Minnesanteckningar platsbesök Närlunda koloniförening 20230525
Pia Anderberg från Helsingborgs stad gick tillsammans med styrelsens representer,:
Lisbeth, Alexis och Kenneth:


Området är generellt välkomnande och välskött, och samtliga lotter uppfyller odlingskravet 2023.


En återkommande brist är dock staket och grindar på lotterna som ofta är i väldigt dåligt skick, samt att det byggs en del utan att lov söks tex plank.


Flera lotter har för hög vegetation mot gång, som gör att lotten upplevs som avskärmad och utan kontakt.

Mer information till de kolonister som fått påpekande kommer separat.

Styrelsen uppmanar alla kolonister: Tryck här för att öppna fil

Informationsbrev 2 – 2023-05-01 (tryck här för att öppna länk)