Planerade möten / styrelse möten

För er som vill ha med någon punkt på styrelsens dagordning eller någon synpunkt.

Lägg detta i styrelsens brevlåda 7 dagar innan mötet så det hinner komma med

Planerade styrelsemöten
19 mars, 22 april, 28 maj & 17 juni

Extra årsmöte 6 juli.

Inför sommarmötet den 6 juli genomförs ett
extra årsmöte för stadgeändringar.

Loading