Styrelsen

Styrelsen-2022 (pdf fil)

Närlunda Koloniförening u.p.a.    

Styrelse 2022
Ordinarie ledamöter

Geir Jöraas, ordförande (Bygglovsansökningar, nya medlemmar, allmänt och styrelsens mail)
Mobilnr: 070-615 92 94, stugnr. 27

ordf@narlundakoloni.se

Maria Ward, vice ordförande (Bygglovsansökningar, nya medlemmar och allmänt)
Mobilnr: 073-231 59 03, stugnr. 109

viceordf@narlundakoloni.se

Gilla Olsson, kassör (Ekonomi och Fakturering)
Mobilnr: 070-945 20 65, stugnr. 46

kassor@narlundakoloni.se

Lisbeth Sjöberg, Sekreterare (Hemsidan)
Mobilnr: 070-325 35 26, stugnr. 72
styrelsen@narlundakoloni.se

Nenad Ilic, ord. ledamot (Områdets Nycklar)
Mobilnr: 070-714 64 08, stugnr. 123
styrelsen@narlundakoloni.se

Suppleanter

Anna-Lena Bengtsson (Registrerar Arbetsplikt)
Mobilnr: 070-487 79 83, stugnr. 98
styrelsen@narlundakoloni.se

Ann Danielsson

Mobilnr: 070 514 24 47, stugnr. 25
styrelsen@narlundakoloni.se

Nöjeskommitté

Nöjeskommittén Har i år ersatts med en jubileums kommitte, se nedan
Styrelsens representant Nenad Ilic. (kontaktuppgifter ovan)

Kontakt med styrelsen ska ske via klubbstugans brevlåda eller per telefon eller mail.

Kontakt med styrelseledamöterna i kolonistugorna får endast ske vid akuta situationer.

Revisor
Annette Hundborg (014)
Mikael Bengtsson

Revisorssuppleant
Sanna Zhen Song (036)

Valberedning
Kristina Jernmark (026)
Zoran Sabatkovski (021)

90 Års Jubileumskommitté (Nöjeskommitté)
Nöjeskommittén för 2022 = Jubileumskommitté.
Kristina Jernmark (026)
Lorna Finnman (052)

Alexis Pråme (045)
Annette Hundborg (014)